Jak na update firmware DSLR Pentax

Moderátor: Moderátoři

Zamčeno
Uživatelský avatar
TomášFencl
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 4925
Registrován: 01 led 1970, 01:00
Bydliště: Plzeň jih

Jak na update firmware DSLR Pentax

Příspěvek od TomášFencl » 24 úno 2011, 18:27

===========================================================================
Firmware Updating
===========================================================================

* Firmware is the software that runs inside digital cameras.

How to check version
Turn the power on while pressing the MENU button.
The Firmware version is displayed for about 5 seconds at the center of the LCD monitor.
Perform the above operation without inserting the SD/SDHC card containing Firmware in the camera.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Caution] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Be sure to use fully charged battery.
If the camera turns off during updating due to lack of battery power, the camera will become inoperable. If this happens, a charge will be made for repairs even if within the warranty period.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Updating Procedure

1. Provide a formated SD/SDHC memory card for the update software (with at least 32MB of available memory space).
The extract downloaded files.
Copy the Firmware file [*.bin] to the root directory in the SD/SDHC card.
If your computer does not have a card slot, you can copy the firmware update file by inserting the SD/SDHC card into your camera and then connecting the camera directly to your computer.

2. Insert the battery into the camera and confirm the battery is full by battery level indicator then turn the camera off.

3. Insert the update SD/SDHC card (prepared in step 1) into the camera and close card cover.

4. Turn the camera power on while pressing the MENU button.

5. "NOW LOADING" appears in the LCD monitor, and will change to the "PROGRAM UPDATE". At the bottom of the LCD monitor,

CURRENT VERSION 1.00 / 1.01 / 1.03 (e.g.)
UPDATE VERSION 1.04 (e.g.)

will be displayed.

6. Press the four-way controller to select "YES" and press the "OK" button.

7. "UPDATING" appears on the LCD monitor and updating starts. Please do not under any circumstances switch off the power before the update is completed. It will take approximately 90 seconds to complete update.

8. When update is completed, the "COMPLETE" will be displayed at the left bottom of the LCD monitor, then turn the camera off.

9. Remove the update SD/SDHC card from the camera.

10. To check the Firmware version in your camera, turn the camera on while pressing the MENU button. The camera automatically starts up after about 5 seconds.

(Caution)
When updating is finished, the update SD/SDHC card still contains the Firmware file. If you want to use this card to take pictures, delete the Firmware file first.

HOYA CORPORATION===========================================================================
Aktualizace firmware
===========================================================================

* Firmware je software, který běží uvnitř digitálního fotoaparátu.

Jak zkontrolovat verzi
Zapněte fotoaparát při současném stisknutí tlačítka MENU.
Verze Firmware je zobrazena po dobu asi 5 sekund na středu LCD monitoru.
Výše uvedené operace provádějte bez vložení paměťové karty SD/SDHC karty, která obsahuje firmware.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Pozor] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Používejte plně nabitou baterii.
Pokud se fotoaparát vypne při aktualizaci z důvodu nedostatku energie v baterii, fotoaparát bude nefunkční. Pokud se tak stane, bude za opravu účtován poplatek, i když je přístroj v záruční době.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Postup aktualizace

1. Naformátujte SD/SDHC paměťovou kartu pro aktualizaci softwaru (s alespoň 32 MB volného místa).
Rozbalte stažené soubory.
Zkopírujte soubor Firmware [*. bin], do kořenového adresáře paměťové karty SD/SDHC.
Pokud váš počítač nemá čtečku karet, můžete zkopírovat soubor s aktualizací firmwaru tak, že kartu SD/SDHC vložíte do fotoaparátu a pak připojíte fotoaparát přímo k počítači.

2. Vložte baterii do fotoaparátu a podle ukazatele na displeji zkontrolujte, že je plně nabitá a pak vypněte fotoaparát.

3. Vložte kartu SD/SDHC s aktualizací (připravenou v kroku 1) do fotoaparátu a zavřete kryt karty.

4. Zapněte fotoaparát při současném stisknutí tlačítka MENU.

5. "NOW LOADING" se zobrazí na LCD monitoru, a později se změní na "PROGRAM UPDATE". Ve spodní části LCD monitoru se zobrazí,

AKTUÁLNÍ VERZE 1,00 / 1,01 / 1,03 (např.)
UPDATE VERZE 1,04 (např.)

6. Stiskněte čtyřicestný volič a zvolte "ANO" a stiskněte tlačítko "OK".

7. "AKTUALIZACE" objeví se na monitoru LCD a aktualizace se spustí. Prosím, v žádném případě nevypínejte napájení, dokud není aktualizace dokončena. To bude trvat přibližně 90 sekund.

8. Po dokončení aktualizace, bude "COMPLETE" v levém dolním rohu LCD monitoru, pak vypněte fotoaparát.

9. Vyjměte aktualizační SD/SDHC kartu z fotoaparátu.

10. Chcete-li zjistit verzi firmware ve fotoaparátu, zapněte fotoaparát při stisknutém tlačítka MENU. Fotoaparát se automaticky spustí po cca 5 sekundách.

(Pozor)
Po dokončení aktualizace aktualizační SD/SDHC karta stále obsahuje soubor firmware. Pokud chcete použít tuto kartu pro ukládání snímků, odstraňte nejprve soubor Firmware.

HOYA CORPORATION
Tomáš
K-1 Mark II, HD DFA 24-70/F2.8 ED SDM WR, HD DFA 15-30/F2.8 ED SDM WR, HD FA 35/F2.0 AL, AF-540FGZ
K20D, smc DA* 16-50/F2.8 ED AL [IF] SDM, smc DA* 50-135/F2.8 ED [IF] SDM
C-PL Marumi DHG

Uživatelský avatar
Google Adsense
Ads Expert
Hlavní Admin

Reklama

Reklama od Google Adsense

Zamčeno

Zpět na „Firmware“